Het is soms fijn om een houvast te hebben om je eigen ontwikkeling in kaart te brengen. De maan kan een houvast zijn. Zij is er, elke maand weer. De invloed van de maan is sterk, dus waarom haar krachten niet gebruiken? Je ontwikkelt je maan voor maan, stap voor stap. Tot 8 oktober 2018 wanneer de volgende maancyclus weer begint.

Waar droom jij van? Hoe ziet jouw leven er over 13 manen uit? Welke keuzes wil jij maken? Wat wil jij scheppen en creëren met de kracht van de maan?

Om het geheel structuur te geven, kijk je ieder seizoen naar dezelfde thema’s, iedere keer met een andere invalshoek die passen bij de verschillende manen.

Opdracht om de 13 manen cyclus te starten
A. Wat is de levenswijsheid die jij door wil geven aan de generaties na jou?

B. Onderzoek hoe jou levenswijsheid stroomt op de volgende gebieden:
1. gezondheid
2. werk
3. passie
4. relaties, sociale contacten

Waar sta je nu? Waar wil je over 13 manen staan? Wat is daarvoor nodig?
Neem de tijd om te voelen en het op te schrijven.

Schrijf dit alles op in je agenda, dagboek, mooi maanboekje of maak er tekeningen van op losse papiertjes.

Ik hou je op de hoogte per maan.

Deel gerust je bevindingen, vragen en verhalen!